Obec Věcov    
                    Pečovatelská služba na území obce Věcov    
                            včetně pěti místních částí    
                                 592 44 Věcov č.61    
         
          Seznam poskytovaných úkonů peč.služby 

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
         
    a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu    
    pomoc a podpora při podávání jídla a pití    
    pomoc při oblékání, svlékání včetně spec.pom.    
    pomoc při prostor.orientaci a samost.pohybu ve vnitř.prostoru    
    pomoc při přesunu na lůžko a vozík    
         
    b) pomoc při osobní hygieně    
    pomoc při úkonech osobní hygieny    
    pomoc při základní péči o vlasy a nehty    
    pomoc při využití WC    
         
    c) poskytnutí stavy nebo pomoc při zajištění    
    dovoz, donáška stravy    
    pomoc při přípravě jídla a pití (společně s uživatelem)    
    podání jídla a pití (sám prac.v soc.službách)    
         
    d) pomoc při zajištění chodu domácnosti    
    běžný úklid a údržba domácnosti    
    údržba domácích spotřebičů    
    (odmrazení a omytí ledničky, mrazáku, mytí sporáku, vařiče, mikr.trouby, čiš.vysavače)    
    pomoc při zajištění velkého úklidu     
    (mytí oken, úklid po malování, sezonní úklid )    
    donáška vody    
    topení v kamnech    
    (donáška, příprava topiva, údržba topných zařízení - odstranění a vynesení popela)    
    běžné nákupy a pochůzky     
    běžné pochůzky v místních obchodech max. v Jimramově    
    velký nákup např. týdenní, i v Novém Městě atd.    
    (nákup potravin, ošacení, nezbytného vybavení domácnosti,     
         
    e) zprostředkování kontaktu se společ.prostředí    
    doprovázení dosp.k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veř.služby a doprovázení zpět    
         
    ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ     
         
    FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI    
    (uvedené fakultativní úkony boudou poskytovány dle možnosti s ohledem na kapacitu, mimo dobu rozvozu stravy 10.30 - 12.30,     
    je nutno o ně požádat nejméně 5 kalendářních dnů předem, pokud úkony nejsou součástí uzavřené smlouvy o poskytnutí PS)    
         
    a) jduché ošetřovatelské úkony    
    např. band. končetin, aplikace masti, kapek, polohování, chystání a pod. léků, měření TK    
         
    b) dovoz autem    
    na vyšetření, pedikúru, úřad  (vše do vzdálenosti 15 km)    
         
    c) Podpora uživatele na základě individuálních potřeb    
    1. Přítomnost pracovníka v bytě uživatele     
         např.. v době nepřítomnosti rodinného příslušníka či os.blízké